Podnikání - nástavbové denní studium

 • Ekonomický obor

Specifikace oboru

 • 2 roky, nástavbové denní studium
 • Kapacita: 17 studentů
 • Maturitní vysvědčení
 • 64-41-L/51 Podnikání
 • Uchazeči nepodávají ZÁPISOVÝ LÍSTEK
 • Určeno pro absolventy středních škol s ukončeným 3letým učebním oborem
 • Termín podávání přihlášek 1. 2. - 1. 3. 2023

Profil absolventa

 • ovládá klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a přesnosti,
 • vyhotovuje písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky,
 • pracuje se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti,
 • provádí marketingový průzkum, sběr a analýzu dat,
 • orientuje se v problematice managementu,
 • vede daňovou evidenci a účetnictví,
 • orientuje se v soustavě daní,
 • orientuje se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích.

Uplatnění absolventa

 • vykonává ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti,
 • řídí vlastní firmu především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru,
 • může nastoupit do terciárního vzdělávání.

Výhody

 • toto studium nabízí v Královéhradeckém kraji pouze dvě školy,
Počet týdenních hodin v ročníku 1.r 2.r celkem
Český jazyk a literatura    3 4 7
Anglický jazyk 3 3 6
Občanká nauka 1 1 2
Dějepis 1 0 1
Matematika 4 4 8
Ekologie 1 0 1
Tělesná výchova 2 2 4
Informační technologie 2 2 4
Konverzace v anglickém jazyce 2 2 4
Seminář k matur. zkoušce 1 0 1 1
Seminář k matur. zkoušce 2 0 1 1
Ekonomika 3 3 6
Účetnictví 4 4 8
Písemná a elektronická komunikace 2 2 4
Právní nauka 2 0 2
Management a marketing 1 1 2
Psychologie 1 0 1
Praxe 0 2 2
CELKEM 32 32 64