Podnikání - nástavbové dálkové studium

 • Ekonomický obor

Specifikace oboru

 • 3 roky, nástavbové dálkové studium
 • Kapacita: 17 studentů
 • Maturitní vysvědčení
 • 64-41-L/51 Podnikání
 • Uchazeči nepodávají ZÁPISOVÝ LÍSTEK
 • Určeno pro absolventy středních škol s ukončeným 3letým učebním oborem
 • Obor NEBUDE pro školní rok 2023/2024 otevřen. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Profil absolventa

 • ovládá klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a přesnosti,
 • vyhotovuje písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky,
 • pracuje se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti,
 • provádí marketingový průzkum, sběr a analýzu dat,
 • orientuje se v problematice managementu,
 • vede daňovou evidenci a účetnictví,
 • orientuje se v soustavě daní,
 • orientuje se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích.

Uplatnění absolventa

 • vykonává ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti,
 • řídí vlastní firmu především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Výhody

 • toto studium nabízí v Královéhradeckém kraji pouze dvě školy,


Počet hodin v ročníku 1.r 2.r 3.r celkem
Český jazyk a literatura    20 20 30 70
Anglický jazyk 20 20 30 70
Občanká nauka 0 10 0 10
Dějepis 10 0 0 10
Matematika 30 30 30 90
Ekologie 10 0 0 10
Informační technologie 20 10 20 50
Konverzace v anglickém jazyce 10 10 10 30
Ekonomika 20 20 20 60
Účetnictví 30 30 30 90
Písemná a elektronická komunikace 10 20 20 50
Právní nauka 0 20 0 20
Management a marketing 10 0 0 10
Psychologie 10 0 0 10
Praxe 0 10 10 20
CELKEM 200 200 200 600