Operátor textilní výroby

 • Výrobce textilií

UPOZORNĚNÍ !!!

 • Z důvodu současné komplikované situace a jejích dopadů do oblasti školství, jsme nuceni přistoupit k částečnému omezení oborové nabídky školy pro nadcházející školní rok 2021/2022. Mezi obory, které pro příští školní rok NEBUDEME nabízet patří i obor 31-57-H/01 Výrobce textilií. Za způsobené komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Specifikace oboru

 • 3 roky, denní studium
 • Kapacita: 15 studentů
 • Výuční list
 • 31-57-H/01 Výrobce textilií

Profil absolventa

 • má znalosti o materiálech, které se používají při výrobě bytových a technických textilií, ochranných oděvů
 • má praktické zkušenosti s přípravou a výrobou textilií a oděvů ve firmách s prodejem a expedicí zboží
 • má zkušenosti s tvorbou vlastní firmy a umí komunikovat se zákazníky

Uplatnění absolventa

 • Ve firmách zaměřených na výrobu bytových a technických textilií v Královéhradeckém kraji i v celé České republice
 • Možnost dalšího studia: po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů.

Výhody

 • škola aktivně spolupracuje s podniky v regionu: Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu – ATOK, TERRY MÓDA, s. r. o., Červený Kostelec, firma AB košile, s. r. o., Horní Kostelec, LUKO, s. r. o., Červený Kostelec,
 • školní jídelna přímo v budově školy,
 • možnost ubytování v nově zrekonstruovaném domově mládeže,
 • perfektní dopravní dostupnost.
Počet týdenních hodin v ročníku 1.r 2.r 3.r celkem
Český jazyk a literatura    1 2 2 5
Anglický jazyk 2 2 2 6
Občanká nauka 1 1 1 3
Matematika 1 1 1 3
Fyzika 1 1 0 2
Chemie 1 0 0 1
Ekologie 1 0 0 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Ekonomika 1 1 1 3
Informační technologie 2 2 2 6
Materiály 1 1 1 3
Technologie výroby 2 2 3 7
Stroje a zařízení 1 2 2 5
Textilie 1 1 1 3
Odborný výcvik 15 15 15 45
CELKEM 32 32 32 96