Modelářství a návrhářství oděvů

 • Textilní obor

Specifikace oboru

 • 4 roky, denní studium
 • Kapacita: 30 studentů
 • Maturitní vysvědčení
 • 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
 • Vyhlášeno II. kolo přijímacího řízení. Termín podání přihlášek do 28. 3. 2023

Profil absolventa

 • navrhuje a modeluje střihy módních oděvů
 • pracuje v grafických programech, používá různé grafické techniky,
 • vybere vhodné materiály pro zhotovení oděvů a zná základy stylingu,
 • připravuje vizuální prezentace, módní přehlídky, webové stránky, komunikuje se zákazníky
 • navrhuje a tvoří oděvní a textilní doplňky v bytových, firemních a automobilových interiérech,
 • vybere vhodné materiály pro zhotovení oděvních a textilních doplňků,
 • zná základy tvorby vlastní firmy, vedení e-shopu.

Uplatnění absolventa

 • Konstruktér oděvů a technolog výroby v oděvních firmách, odborný poradce v nákupu a prodeji oděvních materiálů, výrobků a doplňků, stylista v módních časopisech, vizuál v obchodních centrech a výstavních veletrzích, manažer módní značky, designer oděvních ateliérů.
 • V oblastech bytového interiéru, textilní tvorby a tradičních textilních řemesel, samostatný designér nebo zaměstnanec interiérových studií a ateliérů, návrhář textilních dekorací pro průmyslový design, lektor oděvních a textilních výtvarných technik v zařízeních mimoškolního vzdělávání a volného času.
 • Možnost dalšího studia na vysokých školách: např.: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Fakulta textilní Liberec, Fakulta umění a designu Ústí nad Labem, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara - Plzeň, Masarykova univerzita Brno, Univerzita Hradec Králové, Fakulta multimediálních komunikací UTB Zlín.

Výhody

 • škola aktivně spolupracuje s podniky v regionu: Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu – ATOK, TERRY MÓDA, s. r. o., Červený Kostelec, firma AB košile, s. r. o., Horní Kostelec, LUKO, s. r. o., Červený Kostelec,
 • škola je členem Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu – ATOK,
 • předvádění modelů na módních přehlídkách školy a různých soutěžích – základy modelingu
Počet týdenních hodin v ročníku 1.r 2.r 3.r 4.r celkem
Český jazyk a literatura    3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3 3 4 4 14
Občanká nauka 1 1 1 0 3
Dějepis 2 0 0 0 2
Matematika 2 2 0 0 4
Fyzika 2 0 0 0 2
Chemie 2 0 0 0 2
Ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační technologie 2 2 0 0 4
Ekonomika 0 1 2 0 3
Dějiny výtvarné kultury 0 2 4 3 9
Dějiny odívání 0 0 1 2 3
Výtvarná příprava 4 4 0 0 8
Písmo 0 2 0 0 2
Strojnictví 1 0 0 0 1
Textilní materiály 1 2 0 0 3
Oděvní technologie 2 2 2 3 9
Konstrukce a modelování oděvů 3 3 3 3 12
Navrhování 0 0 6 6 12
Figurální kreslení 0 2 3 3 8
Počítačová grafika 0 0 2 0 2
Praktická cvičení 6 6 6 6 24
CELKEM 37 37 37 37 148