Maturitní termíny

  • Centrum textilních technologií a oděvní tvorby


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. zveřejnilo jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky a zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2020.

Na složení maturity má absolvent pět let od ukončení studia.

Pro přípravu ke zkoušce využijte zadání a řešení maturitních zkoušek z minulých let dostupných na:  
https://maturita.cermat.cz/