Školní jídelna

 • Centrum textilních technologií a oděvní tvorby

Možnost zajištění obědů pro žáky centra ČERVENÝ KOSTELEC

obědy zajišťuje:
 • Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace
 • obědy odebíráme od: Oblastní charita Červený Kostelec 
 • adresa školní jídelny (v budově školy): 17. listopadu 1197, 549 41 Červený Kostelec 
postup pro zajištění obědů:

obědy na září 2021

 • obědy na září lze objednat až 1. 9. 2021 prostřednictvím vytištěné tabulky, kterou žákům předá třídní učitel 
 • obědy lze čerpat od 6. 9. 2021 
 • platbu za zářijové obědy proveďte 1. 9. 2021 na účet školy 115-670 329 0267/0100 
 • od třídního učitele získá žák 1. 9. 2021 podklady pro platbu – částku a variabilní symbol 

obědy říjen 2021 – červen 2022

 • jídelníček je zveřejňován na webu školy nebo u třídního učitele 
 • obědy se objednávají do 20. dne předchozího měsíce 
 • platbu za obědy, ve výši Kč 840,- proveďte vždy do 25. dne předchozího měsíce na účet školy 115-670 329 0267/0100 
 • Nárok na dotovaný oběd mají žáci pouze první den nemoci. Následující dny si žák musí odhlásit telefonicky nebo emailem u paní Machkové. Pokud si obědy neodhlásí, bude mu účtována plná hodnota oběda v částce 95 Kč.
kontaktní osoba:
 • Martina Machkova
 • tel.: 491 461 823, 728 378 238
 • e-mail: machkovam@spsow.cz 
cena za oběd od 1. 4. 2022:
 • 38,- Kč
výdej jídel:
 • Pondělí – Pátek: 11:30 – 13:30 hodin