Harmonogram závěrečné zkoušky

  • Centrum textilních technologií a oděvní tvorby

Závěrečné zkoušky – podzim 2022

Zkoušky proběhnou ve Velkém Poříčí na adrese:  
Náchodská 542, 549 32 Velké Poříčí 

Obor 28-52-H/01 Chemik (Gumař-plastikář)

Písemné zkoušky

  • 01.09.2022 zahájení v 8:00  
  • (oznámení výsledků písemné zk. – dálkovou formou, 02.09.2022) 

Ústní zkouška   

  • 12.09.2022 zahájení v 8:00  
  • Předávání výučních listů – informace bude žákům zaslána mailem. 

Poznámky

  • Závěrečná zkouška je realizována dle jednotného zadání.
  • Písemná zkouška bude realizována generováním zadání z banky úloh.
  • Podrobné informace na stránce: https://zkouska.cermat.cz/

Přihláška

  • Přihlášky k ZZ podat nejpozději do 01.08.2022