Harmonogram maturitní zkoušky

  • Centrum textilních technologií a oděvní tvorby

Maturitní zkouška v řádném termínu – podzim 2022

Zkoušky (kromě DT) proběhnou ve Velkém Poříčí na adrese:  
Náchodská 542, 549 32 Velké Poříčí  

Obory 

  • 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 
  • 64-41-L/51 Podnikání 

Didaktické testy 

  • 1.-05.09.2022 – spádové školy

Písemná zkouška Anglický jazyk (ve Velkém Poříčí) 

  • 6.9.2022 – zahájení v 8:00

Praktická zkouška (ve Velkém Poříčí) 

  • 6.9.2022  – 2.N – kmenová a počítačová učebna podle rozpisu, zahájení v 8:00 

Ústní zkoušky (ve Velkém Poříčí) 

  •  13.9.2022  4.M a 2.N  

Předávání maturitních vysvědčení – informace bude žákům zaslána emailem.