Gumař - plastikář

 • Centrum textilních technologií a oděvní tvorby

Specifikace oboru

 • 3 roky, denní studium
 • Kapacita: 15 studentů
 • Výuční list
 • 28-52-H/01 Chemik
 • Obor nebude pro školní rok 2021/2022 otevřen pro malý zájem uchazečů v I. kole přijímacího řízení.

Profil absolventa

 • orientuje se v jednotlivých druzích surovin a pomocných látek, jejich vlastnostech a použití,
 • osvojí si základní principy, teorie, metody a pravidla při řešení pracovních činností a situací v oblasti gumárenství,
 • dodržuje předepsané technologické postupy operací a procesů pro danou výrobu,
 • obsluhuje stroje a zařízení při přejímce, úpravě a zpracování surovin a při manipulaci s meziprodukty v různých fázích chemických výrob se zřetelem na efektivnost výroby a minimalizaci negativního vlivu na pracovní a životní prostředí,
 • provádí základní seřizování strojů a zařízení, jejich čištění a běžnou údržbu.

Uplatnění absolventa

 • ve firmách zaměřených na gumárenský, plastikářský a automobilový průmysl v Královéhradeckém kraji i v celé České republice.
 • možnost dalšího studia: po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů.

Výhody

 • učební plán je sestaven podle požadavků gumárenských a plastikářských firem a odpovídá jejich reálným potřebám,
 • odborný výcvik v 1. ročníku probíhá ve školních dílnách, od 2. ročníku žáci absolvují odbornou praxi v partnerských firmách školy v našem regionu,
 • v současnosti velmi žádaný obor na trhu práce,
 • přivýdělek při studiu v rámci odborného výcviku,
 • perspektiva budoucího zaměstnání,
 • škola aktivně spolupracuje s podniky v regionu: Trelleborg Bohemia, a. s., Náchod a Velké Poříčí, Emerge, a. s., Červený Kostelec a Hronov, Vapo spol. s r. o., Červený Kostelec, TF Press s. r. o., Zábrodí, SaarGummi Czech, s. r. o., Červený Kostelec, PolyPLASTY s. r. o., Jaroměř, Continental Barum s. r..o., Otrokovice,
 • školní jídelna přímo v budově školy,
 • možnost ubytování v nově zrekonstruovaném domově mládeže,
 • perfektní dopravní dostupnost.
Počet týdenních hodin v ročníku 1.r 2.r 3.r celkem
Český jazyk a literatura    1 2 2 5
Anglický jazyk 2 2 2 6
Občanká nauka 1 1 1 3
Matematika 1 1 2 4
Fyzika 1 1 0 2
Chemie 1 0 0 1
Ekologie 1 0 0 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Ekonomika 1 1 1 3
Informační technologie 2 2 2 6
Materiály 1 1 1 3
Technologie výroby 2 2 2 6
Stroje a zařízení 1 2 2 5
Chemická příprava 1 1 1 3
Odborný výcvik 15 15 15 45
CELKEM 32 32 32 96