CNC technika a robotika ve výrobních procesech

 • Staň se pravým vládcem ve strojírenství

Specifikace oboru

 • 4 roky, denní studium
 • Kapacita: 24 studentů
 • Maturitní vysvědčení
 • 23-41-M/01 Strojírenství
 • Termín podávání přihlášek 1. 2. - 1. 3. 2023

Profil absolventa

 • výuka je zaměřena na co nejlepší uplatnění v oblasti technických výpočtů, konstrukcí 2D a 3D – CAD (systémy pro zpracování konceptu návrhu a designu nového, případně inovovaného výrobku – technická dokumentace),
 • žáci získají znalosti v oblasti zabezpečení výroby zdroji (materiál, nástroje, stroje apod.) – logistika výroby CAM (systémy pro počítačovou podporu výroby),
 • seznámí se s programováním CNC strojů ve třech nejpoužívanějších systémech SINUMERIK, HEIDENHAIN, FANUC, programováním průmyslového robota.

Uplatnění absolventa

 • novou formou výuky výrazně zvyšujeme jak přímou uplatnitelnost absolventů na trhu práce, tak lepší předpoklady pro další studium na VŠ,
 • pokračování ve vzdělávání na vysokých školách,
 • nástup do technických funkcí, např. technolog, programátor CNC strojů a průmyslových robotů, konstruktér nebo do náročných výrobních funkcí
 • nástup do funkcí managementu podniku.

Výhody

 • škola vybudovala v kraji unikátní učebnu vybavenou školním CNC obráběcím centrem - frézkou CONCEPT MILL 105, soustruhem CONCEPT TURN 105 TC/TCM a robotem Mitsubishi,
 • zavedením předmětu „ROBOTIKA“ vytváříme podmínky přístupu k novým technologiím, které vyvolává platforma Průmysl 4.0,
 • výhodná poloha školy pro dojíždění – škola se nachází na hlavní trase s hustou frekvencí vlakových i autobusových spojů – v těsné blízkosti vlakového nádraží, resp. autobusového pro praktickou výuku,
 • škola aktivně spolupracuje s podniky a podnikatelskou sférou v regionu.
Počet týdenních hodin v ročníku 1.r 2.r 3.r 4.r celkem
Český jazyk a literatura    3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3/3 3/3 4/4 4/4 14/14
Matematika 4 4 3 3 14
Společenské vědy 2 1 1 1 5
Fyzika 2 2 1 0 5
Chemie 2 0 0 0 2
Ekologie 0 1 0 0 1
Ekonomika 0 0 2 2 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Technické kreslení 3 2 0 0 5
Mechanika 2 2 2 0 6
Stavba a prozov strojů 0 2 4/1 5/1 11/2
Strojírenská technologie 3 2 2 4/1 11/1
Kontrola a měření 0 0 2/1 2/1 4/2
Výpočetní technika 2/2 0 0 0 2/2
Řízení procesů 0 1 1 0 2
Konstruování 2D 3D 2/2 3/3 0 0 5/5
CNC obráběcí stroje 1/1 2/2 1/1 2/2 6/6
Výrobní a informační systémy 0 1 2/2 1/1 4/3
Robotika 0 1 1/1 2/2 4/3
Praxe 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
CELKEM 34 35 34 34 137