Školní poradenské pracoviště

  • Prevence

Prevence

  • Výchovná poradkyně:
    Ing. Jitka Vaňková - konzultační hodiny dle předchozí domluvy

  • Preventista rizikových jevů:
    Mgr. Miroslav Beránek - konzultační hodiny dle předchozí domluvy

Dokumenty

  Program poradenských služeb

  Strategie prevence

  Krizový plán prevence

  MPP 19-20

  Hodnocení MPP