Školní poradenské pracoviště

  • Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

  • Výchovná poradkyně:
    Ing. Jitka Vaňková - konzultační hodiny dle předchozí domluvy

  • Preventista rizikových jevů:
    Mgr. Miroslav Beránek - konzultační hodiny dle předchozí domluvy

Dokumenty