Nástrojař

 • Staň se pravým nástrojářem

Specifikace oboru

 • 3 roky, denní studium
 • Kapacita: 24 studentů
 • Výuční list
 • 23-52-H/01 Nástrojář
 • Termín podávání přihlášek 1. 2. - 1. 3. 2023

Profil absolventa

 • absolventi získají dovednosti při strojním a ručním zhotovování speciálních nástrojů, forem pro tlakové lití kovů a plastů, různých obráběcích přípravků a speciálních měřidel. Jedná se o velmi přesnou práci s využitím klasických i moderních (CNC) obráběcích strojů.

Uplatnění absolventa

 • pokračování ve vzdělávání v oborech zakončených maturitní zkouškou,
 • nástup do odborné manuální pozice v průmyslu a službách.

Výhody

 • během 1. a 2. ročníku je možno přestoupit na obor vzdělávání s maturitní zkouškou,
 • obor je podporován Krajským úřadem Královéhradeckého kraje - studentům vypláceno stipendium,
 • výhodná poloha školy pro dojíždění – škola se nachází na hlavní trase s hustou frekvencí vlakových i autobusových spojů – v těsné blízkosti vlakového nádraží, resp. autobusového pro praktickou výuku,
 • škola aktivně spolupracuje s podniky a podnikatelskou sférou v regionu.
Počet týdenních hodin v ročníku 1.r 2.r 3.r celkem
Český jazyk a literatura    1 2 2 5
Anglický jazyk 2 2 2 6
Matematika 2 2 1 5
Společenské vědy 1 1 1 3
Fyzika 2 1 0 3
Chemie 1 0 0 1
Ekologie 0 1 0 1
Ekonomika 0 0 2 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Výpočetní technika 0 1 1 2
Strojnictví 1 1 0 2
Strojírenská technologie 2 1 0 3
Technická dokumentace 2 1 1 4
Technologie 2 2 4 8
Programování CNC 1 1 1 3
Odborný výcvik 15 15 15 45
CELKEM 33 32 31 96