Automatizace a řízení

 • Elektrotechnika

Specifikace oboru

 • 4 roky, denní studium
 • Kapacita: 24 studentů
 • Maturitní vysvědčení
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika
 • Termín podávání přihlášek 1. 2. - 1. 3. 2023

Profil absolventa

 • v průběhu studia se orientuje na elektrotechniku se zaměřením na automatizaci a aplikace řídicích systémů,
 • osvojí si základy tvorby technické dokumentace vč. návrhu, simulace a realizace elektrických obvodů a tvorbu desek plošných spojů,
 • programuje řídicí PLC automaty, jednočipové mikrokontrolery, logické moduly a aplikace,
 • projektuje a tvoří elektrotechnické dokumentace v programu EPLAN,
 • mimo jiné získá znalosti také z klasické silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky.

Uplatnění absolventa

 • novou formou výuky výrazně zvyšujeme jak přímou uplatnitelnost absolventů na trhu práce, tak lepší předpoklady pro další studium na VŠ,
 • pokračování ve vzdělávání na vysokých školách,
 • nástup do technických funkcí, např. technolog, programátor, konstruktér nebo do náročných výrobních funkcí,
 • nástup do funkcí managementu podniku.

Výhody

 • výuka v moderně vybavených laboratořích a učebnách,
 • výhodná poloha školy pro dojíždění – škola se nachází na hlavní trase s hustou frekvencí vlakových i autobusových spojů – v těsné blízkosti vlakového nádraží, resp. autobusového pro praktickou výuku,
 • škola aktivně spolupracuje s podniky a podnikatelskou sférou v regionu,
 • možnost získání Vyhlášky 50/1978 Sb.,
 • možnost získání certifikátu od společnosti EPLAN ENGINEERING CZ, s.r.o.
Počet týdenních hodin v ročníku 1.r 2.r 3.r 4.r celkem
Český jazyk a literatura    3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3/3 3/3 4/4 4/4 14/14
Matematika 4 4 3 3 14
Společenské vědy 2 1 1 1 5
Fyzika 2 2 1 0 5
Chemie 2 0 0 0 2
Ekologie 0 1 0 0 1
Ekonomika 0 0 2 2 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Technická dokumentace 3/2 0 0 0 3/2
Základy elektrotechniky 6 0 0 0 6
Informační a komunikační technologie 3/2 3/2 0 0 6/4
Elektrotechnologie 0 2 0 0 2
Elektrotechnická měření 0 3/1 4/2 2/2 9/5
Automatizace řízení 0 3 3/3 3 9/3
Elektronika 0 3 4 4 11
Programování 0 0 2/2 2/2 4/4
Elektrická zařízení 0 0 2 2 4
Aplikované řídící systémy 0 0 0 3/3 3/3
Praxe 3 3 3 3 12
CELKEM 33 33 34 34 134