Automatizace a řízení - zkrácené studium

 • Elektrotechnika

UPOZORNĚNÍ !!!

 • Z důvodu současné komplikované situace a jejích dopadů do oblasti školství, jsme nuceni přistoupit k částečnému omezení oborové nabídky školy pro nadcházející školní rok 2021/2022. Mezi obory, které pro příští školní rok NEBUDEME nabízet patří i obor 26-41-M/01 Elektrotechnika. Za způsobené komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Specifikace oboru

 • 2 roky, zkrácené denní studium
 • Kapacita: 30 studentů
 • Maturitní vysvědčení
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika
 • Uchazeči nepodávají ZÁPISOVÝ LÍSTEK
 • Určeno pro absolventy středních škol s ukončeným 4letým maturitním oborem
 • Termín podání přihlášek: 1. února - 1. března 2021

Profil absolventa

 • v průběhu studia se orientuje na elektrotechniku se zaměřením na automatizaci a aplikace řídicích systémů,
 • osvojí si základy tvorby technické dokumentace vč. návrhu, simulace a realizace elektrických obvodů a tvorbu desek plošných spojů,
 • programuje řídicí PLC automaty, jednočipové mikrokontrolery, logické moduly a aplikace,
 • projektuje a tvoří elektrotechnické dokumentace v programu EPLAN,
 • mimo jiné získá znalosti také z klasické silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky.

Uplatnění absolventa

 • nástup do technických funkcí, např. technolog, programátor, konstruktér nebo do náročných výrobních funkcí,
 • nástup do funkcí managementu podniku.

Výhody

 • výuka v moderně vybavených laboratořích a učebnách,
 • výhodná poloha školy pro dojíždění – škola se nachází na hlavní trase s hustou frekvencí vlakových i autobusových spojů – v těsné blízkosti vlakového nádraží, resp. autobusového pro praktickou výuku,
 • škola aktivně spolupracuje s podniky a podnikatelskou sférou v regionu,
 • možnost získání Vyhlášky 50/1978 Sb.,
 • možnost získání certifikátu od společnosti EPLAN ENGINEERING CZ, s.r.o.
Počet týdenních hodin v ročníku 1.r 2.r celkem
Tělesná výchova    2 2 4
Technická dokumentace 2 0 2
Základy elektrotechniky 6 0 6
Informační a komunikační technologie 1/1 2 3/1
Elektrotechnologie 2 0 2
Elektrotechnická měření 4/2 4/2 8/4
Automatizace a řízení 4 6/4 10/4
Elektronika 3 8 11
Programování 2/2 2/2 4/4
Elektrická zařízení 1 3 4
Praxe 6/6 6/6 12/12
CELKEM 33 33 66