Automechanik

 • Staň se pravým automechanikem

Specifikace oboru

 • 3 roky, denní studium
 • Kapacita: 23 studentů
 • Výuční list
 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
 • Termín podávání přihlášek 1. 2. - 1. 3. 2023

Profil absolventa

 • absolventi získávají dovednosti při provádění montáže a demontáže, oprav, údržby, seřízení, výměny dílů a funkčních částí, funkční kontroly po provedené opravě a seřízení a také pro zajišťování potřebného materiálu a náhradních dílů.

Uplatnění absolventa

 • pokračování ve vzdělávání v oborech zakončených maturitní zkouškou,
 • v automobilové výrobě, opravárenských provozech, servisech, ve stanicích technické kontroly (STK) a stanicích měření emisí (SME) apod.,
 • nástup do odborné manuální pozice v průmyslu a službách.

Výhody

 • žáci získají v rámci výuky řidičský průkaz skupiny B a C bezplatně,
 • výhodná poloha školy pro dojíždění – škola se nachází na hlavní trase s hustou frekvencí vlakových i autobusových spojů – v těsné blízkosti vlakového nádraží, resp. autobusového pro praktickou výuku,
 • škola aktivně spolupracuje s podniky a podnikatelskou sférou v regionu.
Počet týdenních hodin v ročníku 1.r 2.r 3.r celkem
Český jazyk a literatura    1 2 2 5
Anglický jazyk 2/2 2/2 2/2 6/6
Matematika 2 2 1 5
Společenské vědy 1 1 1 3
Fyzika 2 1 0 3
Chemie 1 0 0 1
Ekologie 0 1 0 1
Ekonomika 0 0 2 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Výpočetní technika 0 1/1 2/2 3/3
Strojnictví 1 1 0 2
Strojírenská technologie 0 1 0 1
Technická dokumentace 1 0 0 1
Automobily 3 1,5 2 6,5
Opravárenství a diagnostika 2 1 2 5
Elektrotechnika 0 1,5 2 3,5
Řízení motorových vozidel 0 1 1 2
Odborný výcvik 15 15 15 45
CELKEM 32 33 33 98