VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK 2021

Jak dopadly talentové zkoušky na obory 82-41-M/05 Grafický design a 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů, které se na naší škole uskutečnily 5. a 6. ledna, zjistíte po kliknutí na tento odkaz.

Úspěšným uchazečům gratulujeme.

Jaký je další postup?

1) Přijatí uchazeči (pořadí v tabulkách 1. – 25. místo) již žádné další upozornění o přijetí nedostanou. Nyní je potřeba do 10 pracovních dnů (tj. do 19. 2.) odevzdat do naší školy Zápisový lístek, kterým své rozhodnutí nastoupit ke studiu potvrdíte.

2) Uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati pro velký počet uchazečů (pořadí v tabulce 26. – 50. místo) nyní obdrží poštou (do vlastních rukou) Rozhodnutí o nepřijetí. Jeho součástí je i návrh na podání Odvolání. To je možné podat do 3 pracovních dnů od obdržení Rozhodnutí o nepřijetí. Pokud máte o studium na naší škole opravdu zájem, doporučujeme odvolání podat.

Téměř všichni uchazeči si totiž podávají 2 přihlášky, takže ve skutečnosti nastoupí přibližně polovina z přihlášených uchazečů. Podat odvolání opravdu smysl má.

3) Neúspěšní uchazeči (pořadí v tabulce 51. – 52. místo) budou písemně informováni poštou, zásilkou do vlastních rukou, o nepřijetí.