TALENTOVÉ ZKOUŠKY 2021 JSOU ZA NÁMI. CO DÁL?

V úterý 5. a ve středu 6. ledna proběhly talentové zkoušky na obory Grafický design a Modelářství a návrhářství oděvů. Je pro nás velkým potěšením, že zájem z řad žáků 9. tříd byl letos větší než v minulých letech. V rámci přijímacího řízení se v letošním roce u těchto oborů hodnotí průměr známek pololetního vysvědčení 8. ročníku ZŠ, písemná zkouška z českého jazyka a literatury, kresba, malba, test ze všeobecného přehledu o výtvarné kultuře a domácí práce.  
Věříme, že Vás během těchto hodin strávených na naší škole provázel klid, pohoda a příjemná atmosféra a těšíme se, že s většinou z Vás se potkáme 1. září 2021😊 

Pár informací, co bude následovat😊 

Informace o výsledku zkoušek 
  • Nyní probíhá vyhodnocování zkoušek.   
  • Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude v období od 5. do 15. února 2021 zveřejněn na webových stránkách školy. Odkaz na seznam najdete i na facebooku školy. V tištěné podobě bude vyvěšen na budovách školy ve Velkém Poříčí, Červeném Kostelci, Hronově. 
  • Přijatí žáci žádné další písemné rozhodnutí již NEDOSTANOU. 
  • Uchazečům, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati pro velký počet uchazečů bude Rozhodnutí o nepřijetí zasláno a do 3 pracovních dnů od obdržení tohoto Rozhodnutí o nepřijetí mohou podat písemné odvolání (zašleme poštou nebo ke stažení na webu školy, pod složkou Přijímačky). 
  • Neúspěšným uchazečům bude poštou (do vlastních rukou) zasláno Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu i s odůvodněním.  
Zápisový lístek
  • Pro potvrzení svého zájmu o studium musí všichni žáci do střední školy doručit Zápisový lístek a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na www.spsow.cz
  • Zápisový lístek obdrží uchazeči na ve své základní škole.   
  • Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou, nelze jej tedy vzít zpět (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání a dále to neplatí v případě, pokud byl následně přijat do jiných oborů vzdělání v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky). 
  • Zápisový lístek musí být řádně vyplněn a podepsán uchazečem a zákonným zástupcem. 

V případě jakýchkoli dotazů a nejasností kontaktujte paní Janu Fialovou, tel.: 728 373 169,  e-mail: fialovaj@spsow.cz.