PŘÍPRAVNÝ KURZ K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

Určeno pro uchazeče o studium oboru Modelářství a návrhářství oděvů

Chcete studovat na naší škole obor Modelářství a návrhářství oděvů?


Pak využijte přípravné kurzy a buďte připraveni na talentové zkoušky!

Kdy: pondělí od 16.00 do 18.00 hodin

  • 29. 11. 2021
  • 6. 12. 2021

Cena celého kurzu: Kč 200,-

Platba v hotovosti před začátkem kurzu u paní Bc. A. Vojtěchové (vedoucí kurzu)

Přihlašování: na mail vojtechovaa@spsow.cz (nutno uvádět celé jméno, adresu, telefon)

V případě dotazů na přihlášení volejte: 491 461 823, linka 54 (kabinet paní Vojtěchové)

Pomůcky s sebou: tužky různé měkkosti, plastická guma, štětce, vodou ředitelné barvy (vodové, akrylové, temperové).

Připomínáme termíny:

  • do 30. 11. 2021 odevzdání přihlášky ke studiu oboru Modelářství a návrhářství oděvů
  • 4. a 5. ledna 2022 Talentové zkoušky