PRÁCE ČERVENOKOSTELECKÝCH PEDAGOGŮ ZDOBÍ KAFKOVU VILU

Na další formě spolupráce a podpory se domluvila naše škola s Oblastní charitou Červený Kostelec. Pro nově zrekonstruovanou vilu Břetislava Kafky v Červeném Kostelci, kterou bude charita využívat pro potřeby denního stacionáře, pečovatelské služby a služby tísňové péče, ušily zaměstnankyně Střední průmyslové školy Otty Wichterleho ve školní šicí dílně 63 kusů závěsů a záclon, přišily přes 600 ks kroužků a následně pomohly i s instalací ve vile.
Věříme, že tyto bytové doplňky z rukou paní Košutové, Šafářové, Lokvencové a Bergmannové zpříjemní novým uživatelům vily pobyt i práci. Jak se dílo podařilo se může přijít podívat i veřejnost v den otevřených dveří vily, který se uskuteční v úterý 23. 6. od 9.00 do 17:00 hodin.