III. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitel školy vyhlašuje:

III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – Talentová zkouška

Pro studijní obor:
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (ŠVP: Modelářství a návrhářství oděvů)
Místo výuky: Červený Kostelec
Termín odevzdání přihlášek: do 17. 3. 2020
Termín přijímacích zkoušek: 31. 3. 2020