II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ředitel střední školy vyhlašuje:

II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – Talentová zkouška

Pro obor: 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (ŠVP: Modelářství a návrhářství oděvů)

Místo výuky: Červený Kostelec

Termín přijímací zkoušky: 3. 3. 2020 od 8.00 hodin

Termín odevzdání přihlášky do 21. 2. 2020 Více informací na: www.spsow – záložka Přijímací řízení nebo na tel.: 728 373 169