EXKURZE VE FIRMĚ KABLO

Žáci učebního oboru gumař-plastikář v Červeném Kostelci navštívili 14. listopadu firmu Kablo Vrchlabí s.r.o.

Firma je významným a tradičním výrobcem kabelů pro automobilový průmysl, flexibilních kabelů a speciálních kabelů dle požadavků zákazníka.

Exkurze žákům umožnila nahlédnout do prostorů firmy, výrobních hal a seznámila je s cestou materiálu od jeho vstupu do firmy až po závěrečnou expedici. Zástupce firmy žákům popsal nejen jednotlivé výrobní postupy, ale zodpověděl všechny jejich dotazy.

Díky podobným exkurzím získávají naši žáci nejen bližší představu o pracovních místech a gumárenském průmyslu, ale získané poznatky se jim hodí i při závěrečných zkouškách.