ZÍSKEJTE OD ŠKOLY DIGITÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Vážení žáci,
chcete se kvalitně vzdělávat, využívat stejné digitální technologie jako vaši spolužáci či využívat speciální (moderní) digitální zařízení, které by vám výrazně ulehčilo nebo zkvalitnilo vaši přípravu do školy, ale v současné době vám to rodinná finanční situace úplně nedovoluje?

Pak se zapojte do této výzvy! Třeba právě vám může škola takovéto zařízení obstarat a bezplatně zapůjčit! Jedná se např. o notebooky, tablety, grafické tablety, fotoaparáty, blesky, webkamery, …

Hlavní podmínkou je využívání zařízení pouze pro školní práci a přípravu.

Počet žádostí, kterým bude vyhověno, je OMEZEN. O jejich kladném vyřízení rozhodne vedení školy.


Co je potřeba udělat:

  • napsat žádost, která bude obsahovat
  • o jakou digitální technologii či zařízení byste měli zájem
  • zdůvodnění, jakým způsobem plánujete toto zařízení využívat pro zkvalitnění vaší přípravy do školy
  • zdůvodnění, proč si jej nemůžete nyní obstarat z vlastních zdrojů
  • podepsanou žádost odevzdat nejpozději do 8.dubna 2022 do 14:00 hodin svým třídním učitelům