TRESTNÍ ODPOVĚDNOST MLÁDEŽE

V rámci prevence rizikových jevů a v součinnosti s výukou daných témat napříč předměty jsme opět s kolegy navázali na besedy s odborníky. Pro letošní školní rok jsem mimo jiné vybrala téma Trestní odpovědnost mládeže, které přijel osvětlit por. Mgr. Miroslav Mervart, příslušník PČR a preventista pro Náchodsko.

Velice zajímavě a interaktivně pracoval s žáky, kteří byli součástí různých aktivit a formou diskuse zvládali daná témata celé besedy. Doplnili, případně poupravili si znalosti z trestního práva a trestní odpovědnosti, vyzkoušeli si orientovat se v předpisech, zahráli si ilustrační scénku, zjistili, kdy je situace přestupkem a kdy trestným činem, na koho a kdy se obrátit a jaké důsledky má jakékoliv protiprávní jednání.

Součástí besedy bylo také ilustrační video o práci policie s informacemi pro případné zájemce o tuto potřebnou a určitě velmi obtížnou práci.

Celý program byl velmi dobře připraven a ze zpětné vazby od žáků bylo patrné, že je zaujaly nejen informace obecně známé, ale také příklady z praxe pana poručíka. To jasně dokazuje, že podobné aktivity mají smysl a že jich není nikdy dost.

Děkuji tímto panu poručíkovi za skvělý výkon a žákům za výbornou spolupráci.

Ing. Jitka Vaňková, výchovná poradkyně a preventista RJ