STUDENTI SE ZAPOJILI DO PRODEJE KYTIČEK

V tomto roce po covidových komplikacích již mohl proběhnout Český den proti rakovině v tradičním termínu, druhou středu v měsíci květnu. Letos se 26. ročník této veřejné celonárodní sbírky konal 11. května. Již podruhé se do prodeje symbolických kytiček měsíčku lékařského zapojily dva třídní kolektivy, třídy 2. PD a 3. TG a z hronovské školy dvě dvojice chlapců ze tříd 2. B a 3. A, celkem za celou školu 20 dvojic. Kampaň byla zaměřena na prevenci nádorů reprodukčních orgánů, jejichž výskyt je u nás bohužel vysoký. V zájmu snížení rizika všech typů nádorů i odolnosti proti chorobám vůbec by si měl každý již od mládí osvojit způsob života zahrnující pravidelnou fyzickou aktivitu, zdravou výživu a duševní pohodu, na což upozorňovaly i letáky.

Upřímné poděkování patří jak všem dobrovolným prodejcům, tak i dárcům z řad veřejnosti. Pro žáky je tato sbírková akce zároveň školou komunikace, lidskosti a vzájemné pomoci. Rozvíjí také sociální cítění i zodpovědnost za vlastní zdraví a zdraví ostatních.