Robotická školící buňka

Do hronovské školy byla pro výuku problematiky PRŮMYSLU 4.0 pořízena Robotická buňka. Jedná se o školicí set, který představuje výukovou pomůcku s reálným průmyslovým zařízením, díky níž studenti získají praktické znalosti z oblasti automatizace. Ty do budoucna výrazně zvýší jejich možnosti uplatnění na trhu práce v dynamicky se rozvíjejícím a rostoucím oboru robotiky a automatizace.

Školicí set tvoří průmyslový 6osý robot IRB120 s řídicím systémem IRC5, jejž charakterizuje nejen malá zástavbová plocha a nízká hmotnost, ale také nízká spotřeba energie. Robot má nosnost do 3 kg, maximální dosah 580 mm a opakovatelnou přesnost 0,01 mm. K nástroji je možné připojit další senzory komunikující pomocí digitálních signálů.

Součástí školicího setu je síťová licence na simulační software RobotStudio až pro 100 počítačů. V RobotStudiu lze provádět veškeré programování robotů na počítači. To umožňuje velmi přesné simulace s využitím reálných robotických programů. V praxi to znamená, že studenti si mohou nejprve naprogramovat robot v RobotStudiu v off-line režimu a následně si program nasimulovat na robotu ve školicím setu. Programování off-line je nejlepším způsobem, jak prověřit technologii a jak simulovat navržený proces.