REKONSTRUKCE SILNICE II/303 SE DOTKNE I NAŠÍ ŠKOLY

Dne 12. 4. 2021 bude zahájena stavba „II/303 Velké Poříčí – Hronov“. Jedná se o I. etapu rekonstrukce hlavní komunikace č. 303 ve směru Náchod – Hronov. Dopravní omezení se dotknou i naší školy v Hronově a Velkém Poříčí.
Ve Velkém Poříčí se bude omezení týkat úseku od čerpací stanice KM Prona až po křižovatku
u Staročeské hospůdky.
V Hronově bude uzavřen silniční úsek v Hostovského ulici od křižovatky u drogerie TETA po křižovatku s Havlíčkovou ulicí (kousek od naší školy).
Rekonstrukce potrvá do 31. 10. 2021.

Podrobné informace včetně objízdných a přístupových tras k naší škole najdete na těchto odkazech:

web města Hronova https://www.mestohronov.cz/aktuality/clanek/dopravni-omezeni-stavba-ii-303-velke-porici-hronova

web městysu Velké Poříčí https://www.velkeporici.cz/informace-pro-obcany-ohledne-uzavery-ul-nachodska/d-2484

S uzavírkou silnice II/303 ve Velkém Poříčí a Hronově souvisí i vydání výlukových jízdní řádů, platných taktéž od 12. 4. 2021. Po dobu uzavírky nebude obsluhována zastávka Velké Poříčí – Krausova, všechny spoje pojedou přes Velké Poříčí, náměstí. Časové polohy spojů se ale jinak nemění.

Soubory s dalšími informacemi

Výlukové jízdní řády