PROJEKT PRŮMYSL 4.0 S FOXEE

Naše škola se společně s dalšími třemi školami z královéhradeckého kraje zapojila do projektu „Průmysl 4.0 s FoXee“, který organizuje firma SmartBit s. r. o. Hradec Králové.

V rámci projektu se dva naši žáci 3. ročníku oborů Elektrotechnika a Strojírenství Josef Kopinec a Vojtěch Drapač budou podílet na vývoji automatizované výrobní linky s prvky průmyslu 4.0. Projekt by měl vygradovat veřejnou prezentací pravděpodobně na výstavě Amper v příštím kalendářním roce.

Součástí projektu jsou také exkurze žáků v odborných firmách. První z nich proběhla v pátek 7. 2. 2020 v Elektrárně Opatovice nad Labem. Poté se účastníci projektu sešli na společné schůzce přímo v prostorách FoXee Labu v Hradci Králové a vzájemně řešili návrhy na požadavky vyvíjené výrobní linky. Příští schůzka proběhne ve FoXee Labu opět za měsíc 6. 3. 2020. Do té doby mají žáci za úkol sestavit modely dopravníku a manipulátoru, které zapůjčila firma SmartBit a také přemýšlet o funkci výrobní linky.