VYHLAŠUJEME II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

II. kolo přijímacích řízení pro školní rok 2022/2023 

Kritéria přijímacího řízení I. kola jsou platná i pro II. kolo. 

Termín podání přihlášek pro II. kolo přijímacího řízení je do 27.05.2022 (doručení přihlášky do školy) pro: 

maturitní obory:  

 • 23-41-M/01 Strojírenství, volná kapacita: 17 
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika, volná kapacita: 17 
 • 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích, volná kapacita: 17
 • 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média, volná kapacita: 11
 • 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium – dálkové), volná kapacita: 16 

uchazeči konají přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky 

termín přijímací zkoušky: pondělí 13.06.2022 v 8:00 hodin v Hronově 

pokud konali zkoušku v I. kole a dosáhli alespoň 10 bodů z českého jazyka  
a matematiky, lze toto bodové hodnocení uznat pro II. kolo (doložit bodové hodnocení z Cermatu) 

 • 82-41-M/05  Grafický design, volná kapacita: 3 
 • 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (III. kolo), volná kapacita: 4 

uchazeči konají talentovou zkoušku, přijímací zkoušku z českého jazyka a dějin výtvarné kultury 

termín přijímací zkoušky: úterý 14.06.2022 v 8:00 hodin ve Velkém Poříčí 

pokud konali talentovou zkoušku a přijímací zkoušku z českého jazyka a dějin výtvarné kultury v I. kole, uspěli a nebyli přijati pro velký počet uchazečů, lze toto bodové hodnocení uznat pro II. kolo 

učební obory: 

 • 23-52-H/01 Nástrojař, volná kapacita: 15 
 • 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích, volných míst: 10 
 • 66-52-H/01 Aranžér, volná kapacita: 6 
 • 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích (jednoleté zkrácené studium), volná kapacita: 8 

uchazeči písemnou zkoušku nekonají, pořadí uchazečů bude sestaveno podle výsledků předchozího studia 

V případě nejasností či dotazů volejte: 728 373 169, 702 269 240 nebo napište na: fialovaj@spsow.cz, machovam@spsow.cz 

Ing. Josef Matyáš, ředitel školy, v.r. 

v Hronově dne 17.05.2022