PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY pro školní rok 2021/2022 se NEKONAJÍ!!!

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na 4 leté maturitní a nástavbové obory se NEKONAJÍ!!!

Všichni uchazeči, kteří k nám v řádném termínu podali přihlášky na obory:

  • 23-41-M/01 Strojírenství  
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika 
  • 34-52-L/01  Tiskař na polygrafických strojích 
  • 34-53-L/01  Reprodukční grafik pro média 
  • 31-41-M/01 Podnikání – denní nástavbové studium
  • 31-41-M/01 Podnikání – dálkové nástavbové studium

JSOU PŘIJATI !!!

V nejbližších dnech obdržíte poštou dopis, jak dále postupovat a jak potvrdit svůj zájem  
o studium.