PF 2020

Přejeme Vám radostně strávené Vánoce v kruhu svých blízkých a do nového roku především hodně zdraví, osobních, studijních i pracovních úspěchů.