ON-LINE SKUPINOVÁ SETKÁNÍ

Od 18. února otevíráme on-line skupinová sezení se školním psychologem pro všechny žáky naší školy, kteří pociťují následující obtíže:

  • obtížné zvládání distanční výuky
  • nedostatečný sociální kontakt s vrstevníky
  • pocity bezvýchodnosti, rezignovanosti
  • nedostatečná motivace obecně
  • neshody s rodiči
  • neshody se sourozenci

Členy skupinky si můžete vybrat sami podle vašich osobních zájmů, sympatií apod.

On-line sezení Vám nabídnou prostor pro sdílení svých aktuálních starostí v menším kruhu svých spolužáků nebo kamarádů.
Pomohou Vám objevit nebo získat nové „recepty“ na nynější starosti díky komunikaci se svými vrstevníky.
Přinejmenším Vám tato setkání ulehčí zvládání současného náročného období, neboť jak praví známé rčení: Sdílená starost je poloviční starost a sdílená radost je dvojnásobná radost.

Vzhledem k aktuálním opatřením v souvislosti s Covid -19 budou prozatím skupinky probíhat v on-line prostoru Microsoft Teams (s maximálním počtem tří žáků a účastí školního psychologa jako moderátora).
Po návratu k prezenční výuce budou skupinky moci pokračovat v sezeních standardní formou (přímá setkání).

Sestavte si se spolužáky vlastní skupinku anebo i jako jednotlivci kontaktujte telefonicky nebo mailem našeho školního psychologa. Domluvíte se na termínu i čase setkání😊.

On-line skupinová sezení budou probíhat dle domluvy, ideálně ve čtvrtek nebo v pátek v dopoledních hodinách, předpokládaná frekvence setkání: jednou za 14 dnů max. 1,5 hodiny.

Těším se na setkání s vámi!

Viktoria Maixnerová
tel.: 725 567 338
e-mail: psycholog@spsow.cz