OCENĚNÍ ŠKOLY ZA PŘÍKLADNOU SPOLUPRÁCI ANEB FIRMA ŠKOLE, ŠKOLA FIRMĚ 2019

I v letošním roce, a to již po páté, ocenil Královéhradecký kraj společně s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje školy a firmy, které nejlépe spolupracují a propojují tak výuku s praxí.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskutečnilo v pátek 15. listopadu v rámci Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2019 v Hradci Králové. Letos byly poprvé oceněny vzájemné spolupráce.

„Společným cílem Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje a Královéhradeckého kraje je podpora spolupráce mezi školami a regionálními firmami. Mnozí zaměstnavatelé již pochopili, že je nutné věnovat velkou pozornost vzdělávání budoucích zaměstnanců a školám proto výrazně pomáhají v mnoha oblastech. V budoucnu by bylo dobré se kromě středních škol a učilišť zaměřit i na vysokoškolské obory, po jejichž absolventech je poptávka,“ uvedl předseda představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Radek Jakubský.

Vítězné spolupráce:

Farmet a.s. se Střední školou řemeslnou Jaroměř MATRIX a.s. s Českou lesnickou akademií Trutnov – střední školou a vyšší odbornou školou Wikov MGI a. s. se Střední průmyslovou školou Otty Wichterleho, příspěvkovou organizací.

Vítězné dvojice vybrala porota z 25 nominací.