MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

Na základě vyhlášení mimořádných opatření dne 10.3.2020 zakazuji osobní přítomnost žáků školy ve škole a akcích pořádaných školou. Zákaz platí i pro žáky ubytované na domovech mládeže a žáky, kteří vykonávají odborný výcvik na smluvních pracovištích (ve firmách). Toto opatření platí do odvolání. V žádném případě nelze opatření chápat jako prodloužení prázdnin, škola v co nejkratší době bude připravovat vhodný náhradní způsob výuky, např. on-line nebo elektronickou formou. Mimořádné opatření se netýká zaměstnanců školy.
Ing. Josef Matyáš, ředitel školy