MÁME NAKROČENO DO PRAXE

Žáci 4. ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem získávají v rámci kariérového poradenství pravidelně informace o dalším uplatnění po ukončení studia. Možnosti dalšího vzdělávání jsou doplňovány o novinky týkající se požadavků jednotlivých škol a zaměstnavatelů a velmi zajímavé téma práce v zahraniční.

I v letošním školním roce si budoucí absolventi rozšířili znalosti získané z hodin ekonomiky a světa práce a přivítali v pátek 17. ledna pracovnice IPS ÚP Náchod Bc. Žanetu Koubkovou a Bc. Denisu Faltovou. Jako vždy perfektně připravená a obohacující beseda měla u žáků velký ohlas a získané informace určitě využijí ve svém budoucím pracovním nebo studijním životě.

J. Vaňková