KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ZVEŘEJNĚNA

Nezbytným krokem střední školy je zveřejnění Kritérií pro přijímací řízení do 31. ledna. Pokud tedy uvažujete o podání přihlášky na naši školu, ať už na studium hronovských, poříčských či červenokosteleckých oborů, pro školní rok 2021/2022, nezapomeňte se na kritéria podívat.

Stručný přehled nejdůležitějších informací:

 • tříleté obory (učební) žádnou písemnou zkoušku NEKONAJÍ, hodnotí se pouze výsledky ze ZŠ
 • čtyřleté obory (maturitní) a nástavbová studia
  • písemné zkoušky se konají pouze v případě převisu počtu přihlášek nad počet nabízených míst v každém nabízeném oboru (pokud počet přihlášených počet nabízených míst nepřekročí – zkoušky se NEKONAJÍ)
  • toto platí pro všechna kola přijímacích řízení
  • písemky zpracovává a vyhodnocuje škola, ne Cermat
  • informace, zda se písemné zkoušky konají škola zveřejní nejpozději 8. 3. 2021, na základě počtu obdržených přihlášek
  • písemné zkoušky se (případně) uskuteční v termínech 14. a 15. 4. 2021
   (jednotné zkoušky zadané Cermatem poběží na jiných školách 12. a 13. 4. 2021).
 • zkrácené obory (maturitní) – písemné zkoušky se nekonají, hodnotí se výsledky předchozího studia (poslední 2 vysvědčení a následně doložit maturitní vysvědčení)
 • zkrácené obory (učební)žádnou písemnou zkoušku nekonají

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro všechny obory bude dle zákona 22. 4. 2021.

 • zveřejněny budou seznamy pouze úspěšných uchazečů
 • neúspěšným bude zasíláno rozhodnutí o nepřijetí poštou
 • v případě, že nepřijetí bude jen pro velký počet uchazečů, podává neúspěšný uchazeč do 3 pracovních dnů odvolání, na jehož základě může být přijat.

Zápisové lístky uchazeči doručí do 10 pracovních dnů, nejpozději 6. 5. 2021. Zápisové lístky nepodávají uchazeči o zkrácené a nástavbové obory.

Kompletní podobu kritérií pro příjímací řízení najdete, po kliknutí na tento odkaz, na stránce s informacemi o přijímacím řízení.

Ing. Josef Matyáš, ředitel školy