III. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Dne 12. července 2021 vyhlašuje ředitel školy III. kolo přijímacího řízení na maturitní obory Strojírenství, Elektrotechnika, Reprodukční grafik, Tiskař na polygrafických strojích a učební obory Elektrikář, Nástrojař, Tiskař na polygrafických strojích, Aranžér, Kadeřník.

III. kolo se vyhlašuje i pro nástavbový obor Podnikání (dálkové), Podnikání (denní) a zkrácené obory Krejčí, Tiskař na polygrafických strojích, Reprodukční grafik.

Pokud ještě přemýšlíte o studiu, vyberte si některý z nabízených oborů.

Přihlášky posílejte do 19. 7. 2021 na adresu Hostovského 910, 549 31 Hronov, možné je i osobní doručení.

O případném konání přijímacích zkoušek rozhodne vedení školy dle počtu podaných přihlášek.

Přihlásit se je možné i do IV. kola přijímacího řízení na maturitní obor Modelářství a návrhářství oděvů. K přijetí do tohoto oboru je třeba složit talentové zkoušky.