II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Dne 26. května 2021 vyhlašuje ředitel školy II. kolo přijímacího řízení na maturitní obory Strojírenství, Elektrotechnika, Reprodukční grafik, Tiskař na polygrafických strojích a učební obory Elektrikář, Nástrojař, Mechanik opravář motorových vozidel, Tiskař na polygrafických strojích, Aranžér, Kadeřník.
II. kolo se vyhlašuje i pro nástavbové obory Podnikání (dálkové), Podnikání (denní) a zkrácené obory Krejčí, Tiskař na polygrafických strojích, Reprodukční grafik.

Pokud jste tedy v I. kole neuspěli, nevadí, nabízíme Vám studium na naší škole v oborech, které mají budoucnost. Přihlášky posílejte do 11. 6. 2021 na adresu Hostovského 910, 549 31 Hronov, možné je i osobní doručení. O případném konání přijímacích zkoušek (21. 6.) rozhodne vedení školy dle počtu podaných přihlášek.

Přihlásit se je možné i do IV. kola přijímacího řízení na maturitní obor Modelářství a návrhářství oděvů. K přijetí do tohoto oboru je třeba složit talentové zkoušky.

Více informací zde.