EXKURZE VE FIRMĚ ARGOTECH a.s.

Čím se zabývá firma Argotech a.s., jaká je její historie, kdo jsou její zákazníci a jak vypadá samotný provoz firmy, měli možnost zjistit žáci 4. A a 4. B oborů strojírenství a elektrotechnika z Hronova.

V úterý 17. prosince pro ně firma uspořádala exkurzi, během níž zástupci firmy provedli žáky i s pedagogickým doprovodem celým provozem a představili jim výrobní program firmy. Cílem takovýchto exkurzí je také seznámení žáků s možným budoucím uplatněním. Celá exkurze probíhala v příjemné atmosféře, s profesionálním přístupem zástupců firmy a především s jejich ochotou vše ukázat a na vše odpovědět.