EVROPSKÝ VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ V BRNĚ

Každoročně stojí studenti vycházejících ročníků před otázkou, kam po maturitě. K usnadnění výběru nejen vysoké školy, ale také VOŠ, jazykových a dalších vzdělávacích institucí už mnoho let funguje Evropský veletrh vzdělávání Gaudeamus. (letos 22. – 25. 10.)

Již tradičně jsme se ho zúčastnili v Brně na výstavišti, kde měli studenti možnost získat přehled o školách a studijních programech v tuzemsku i zahraničí formou workshopů, vystavených exponátů, interaktivních aktivit, přednášek, besed, rozhovorů. Měli možnost navázat kontakty i nasát tu atmosféru budoucího vysokoškolského života.

Až neskutečně působilo to množství nabízených oborů, informací, ukázek a programů, kterými školy lákají ke studiu.

Podle zpětné reakce studentů lze akci zhodnotit opět jako povedenou, přínosnou a inspirující. Ti, kdo pochybovali nebo nebyli rozhodnutí k dalšímu studiu, si pochvalovali přehlednost na jednom místě a také způsoby prezentace.

A o to jde nejen vystavovatelům, ale i nám ve škole – ukázat jednu z možných cest, kterou je možné po maturitě jít.

Ing. Jitka Vaňková, výchovná poradkyně

Mgr. Jana Mazurová, učitelka