EVROPSKÝ VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS

Po covidové pauze jsme v rámci kariérového poradenství opět zamířili do Brna na Evropský veletrh vzdělávání Gaudeamus, který propaguje především vysokoškolské vzdělávání v Česku a na Slovensku, zaměřuje se i na celoživotní vzdělávání, pomaturitní studium na VOŠ a studium v zahraničí. Letošní výstava nebyla tak „gigantická“, jako v předchozích letech, přesto si mohl každý najít to, co by ho zajímalo nebo bavilo. Součástí byly ukázky, interaktivní aktivity, přednášky a hlavně setkávání se studenty vysokých škol. 

Asi nejvíce naše žáky zaujaly expozice VUT, ČVUT a VŠB-Technické univerzity, zajímali se i o obory na Univerzitě obrany. Zjišťovali podmínky přijímacího řízení na příslušnou VŠ, mohli si vyzkoušet i přijímací testy případně se zapojit do probíhajících ukázek. Jako každý rok, i letos si někteří poupravili představy o dalším studiu a někteří odjížděli řádně namotivovaní. A to je účel a cíl návštěvy veletrhu.