DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ NASTOUPILO 220 ŽÁKŮ

Slavnostní uvítání žáků prvních ročníků proběhla v úterý 1. září ve Velkém Poříčí a v Hronově. Nejprve od 8.00 hodin přivítal Ing. Josef Matyáš, ředitel školy, žáky poříčských oborů Grafik, Tiskař, Aranžér, Kadeřník a Grafický design. Spolu se zástupci ředitele pozdravili žáky a jejich rodiče také třídní učitelé a vedoucí Domova mládeže. O dvě hodiny později se studentská hymna Gaudeamus igitur rozezněla v Sále Josefa Čapka v Hronově. Studenty hronovských technických a červenokosteleckých textilních a zkrácených oborů zde taktéž přivítal ředitel školy. Slavnostní zahájení umocnilo hudební vystoupení pedagogů ze ZUŠ Hronov.