CO-TEACHING – společné vyučování

V pátek  25.10. proběhla hospitace v hodině AJ s asitentkou Peyton Byrd. Do naší školy přijela zástupkyně Fulbrightovy nadace, aby zhodnotila téměř dvouměsíční práci na naší škole a i způsob společné výuky. Výuka je založena na společné výuce pedagoga a asistenta. Vždy jde o kombinaci frontální výuky odvíjející se od  prezentace daného tématu a individuálních nebo skupinových aktivit. Spolupráce dvou vyučujících je přínosná především proto, že se mohou při výuce doplňovat a ve větší míře uplatnit i individuální přístup. Výuka je mnohdy obohacena i o nonverbální aktivity. Tématem hodiny byly svátky a blížící se Halloween, slovní zásoba a interaktivní aktivity spojené s tímto svátkem. Ve skupinách po úvodní prezentaci žáci společně dokončovali započatý příběh. Dále pak zástupci dvou družstev vyjadřovali kresbou či pohybem probíranou slovní zásobu prezentovanou Peyton na připravených kartičkách.