ADAPTAČNÍ DEN PRO 1. ROČNÍKY V HRONOVĚ

Již tradičně jsem druhý den po zahájení školy uspořádala pro naše nové žáky 1. ročníků adaptační den.  

Vzhledem k tomu, že je nejdůležitější, aby se seznámili s organizací výuky, provozem nové školy a v neposlední řadě i sami se sebou a třídním učitelem, volím pro tuto příležitost pobyt ve škole. Zde  v rámci třídnických hodin prostudují školní řád a poví si o organizaci a chodu školy. Poté se přesunou do místní čajovny, která nám poskytuje nevšední zázemí pro seznamovací aktivity. Při přesunu mají žáci dost času pod vedením třídního učitele poznat důležitá místa v Hronově, jako například dílny ve Vrchlického ulici. 

Letos jsme v čajovně byli po dlouhých dvou letech a musím říct, že to opět bylo skvělé. Žáci byli aktivní a jsem přesvědčená, že díky takovémuto neformálnímu setkání z nich opadla počáteční nervozita případně obavy z neznámého. 

Poděkování patří nejen všem žákům, ale také třídním učitelům, kteří se do seznamovacích aktivit zapojili a pochvalovali si celý program. 

A na závěr to nejdůležitější pro všechny, nejen pro prváky – hodně zdraví a studijních úspěchů. 

Ing. Jitka Vaňková 
výchovná poradkyně