VÝSTAVA STUDENTI FOTOGRAFUJÍ

Výstava studenti fotografují zdobí od 20. června do 25. srpna vstupní vestibul Městské knihovny v Náchodě. V rámci oborů Grafický design (4letý maturitní) a Reprodukční grafik se zaměřením na komerční grafiku a fotografii (1letý učební) mají žáci předmět Fotografování. A ten je opravdu baví. Za inspirací vyrážejí do blízkého i vzdáleného okolí a nebojí se s fotografiemi ani experimentovat.

A právě nejpovedenější fotografie studentů těchto oborů můžete nyní vidět v náchodské knihovně.

Děkujeme šikovným studentům, děkujeme paní Kubcové za zpracování výstavy.