VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V GALERII 102

Od 4. října do 9. listopadu 2022 můžou návštěvníci/čtenáři knihovny ve Velkém Poříčí obdivovat i hodnotit práce našich studentů. Výstava fotografií, která putuje Kladským pomezím se nyní usídlila právě v Galerii 102 (knihovně).

V rámci oborů Grafický design (4letý maturitní) a Reprodukční grafik se zaměřením na komerční grafiku a fotografii (1letý učební) mají žáci předmět Fotografování. A ten je opravdu baví. Za inspirací vyrážejí do blízkého i vzdáleného okolí a nebojí se s fotografiemi ani experimentovat.

A právě nejpovedenější fotografie studentů těchto oborů můžete nyní vidět v poříčské knihovně.

Děkujeme šikovným studentům a děkujeme paní Kubcové za zpracování výstavy.