SPOLEČNOST CZECH-AMERICAN TV NABÍDLA STUDENTŮM NAŠÍ ŠKOLY SPOLUPRÁCI

V úterý 17. září se v prostorách Střední průmyslové školy Otty Wichterleho uskutečnilo setkání žáků 3. ročníku oboru Reprodukční grafik pro média a 4. ročníku oboru Grafický design s panem Johnem Honnerem, zástupcem společnosti Czech-American TV. Schůzky se zúčastnil i pan Bc. Pavel Hečko, radní Královéhradeckého kraje a Ing. Josef Matyáš, ředitel školy.

Czech-American TV je nekomerční televizní společností a na poli amerického televizního vysílání působí od roku 2003. Její prioritou je šířit po Spojených státech dobré jméno České republiky. V jejím vysílání se pravidelně objevují spoty představující Českou republiku jako zajímavou, různorodou a bezpečnou zemi s bohatým kulturním dědictvím. Diváci mohou sledovat vysílání v šedesáti amerických městech (odhadovaná sledovanost je 2,5 mil) a další tisíce využívají internetového vysílání přes webové stránky. Tým společnosti tvoří více jak 40 odborníků z řad grafiků, programátorů, kameramanů, překladatelů a dalších pracovníků z Ameriky a Čech.

Královéhradecký kraj doporučil společnosti Czech-American TV navštívit Střední průmyslovou školu Otty Wichterleho a nabídnout studentům z Velkého Poříčí spolupráci. Během návštěvy proběhla prezentace televizní společnosti i prohlídka moderního odborného výukového centra. Nadšení z vybavení a možností naší školy, které z pana Holnnera vyzařovalo, doplňoval i soustředěný poslech studentů. Ti mají nyní možnost připojit se do týmu této televizní společnosti, nasbírat zkušenosti v zahraničí a zároveň se podílet na propagaci České republiky. Společnost Czech-American TV najdete na www.catvusa.com. Bližší informace získají zájemci z řad našich studentů u svých pedagogů.