SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE VE VELKÉM POŘÍČÍ

Ještě před vánočními prázdninami (19. 12. 2019) proběhla ve Velkém Poříčí školní soutěž v anglickém jazyce. V první části se soutěžilo v porozumění textu z poslechu a následném doplňování chybějících slov do textu, poté následovala ústní část zkoušky, kdy byly žákům kladeny otázky, na které bylo třeba pohotově odpovídat. Celkem se soutěže zúčastnilo 10 žáků. Maximální možný získaný počet bodů během soutěže byl 25. K tomuto počtu se nejblíže dostal a na prvním místě se tak umístil Luboš Nýč, se ziskem 23 bodů, druhé místo obsadila Adéla Kocourková s 22 body a třetí se umístil Ondřej Vojáček s 19 body.

Congratulations!