SETKÁNÍ ODBORNÉ KOMISE POLYGRAFICKÝCH ŠKOL

Ve dnech 14. – 15. 11. 2019 se ve Velkém Poříčí uskutečnilo jednání Svazu polygrafických podnikatelů, Asociace polygrafických škol a oborové komise Národního ústavu pro vzdělávání. Projednávaná témata byla revize RVP, společné vzdělávání, profesní kvalifikace, autorizace škol a následná možnost vzdělávání dospělých v oblastech ofset, sítotisk a dokončující zpracování. Součástí jednání byla prohlídka centra odborné přípravy ve Velkém Poříčí a tiskárny Integraf v Náchodě.